Gedicht

O, de troost, die niet uit te drukken troost
van je veilig voelen weten bij iemand
noch gedachten hoeven wegen,
noch woorden hoeven meten
maar ze rechtstreeks uitstorten,
gewoon zoals ze zijn, kaf en koren samen;
zeker dat een trouwe hand ze zal opnemen en zeven;
houden zal wat het houden waard is en,
met een adem van goedgezindheid,
de rest zal wegblazen.

Onbekende indiaanse vrouw