Open Ronde

Open Rondes worden op de eerste en de derde dinsdag van de maand gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zal er telkens een thema worden uitgelicht, waarover je je in de komende tijd kan bezinnen. Het is bedoeld als een klankboord voor jou, door jou en van jou, waardoor er een levende uitwisseling plaats vindt tussen jou en de ander, maar ook tussen jou en jezelf.
Dat wat jouw leven bezielt, is kern en uitgangspunt van jouw ronde.

Elke deelnemer van Being Alive, is welkom op deze avonden. Deelnemers aan de Open Rondes kunnen zich telkens in een respectvolle en liefdevolle sfeer vrijelijk verbinden met hun levensthema’s.

Geef een reactie