Biografieverkenning

Wat houdt biografie verkenning is?
Door middel van het exploreren en reflecteren van jouw verschillende levensfases via kunst wordt de rode draad in jouw leven zichtbaar. De herkenning door middel van kunst schept de mogelijkheid om meerdere lagen in jezelf tegelijkertijd mee te laten klinken, waardoor jouw onbewuste drijfveren, impulsen naar voren kunnen komen. Zo kun je in contact komen met sluimerende en onbewuste gevoelens en waarden. Dit schept nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor jouw leven.

Onze levensloop vertelt onze weg, waarlangs we gegaan zijn en nog gaan.
Onze weg laat zien welke betekenis we gaven en geven aan de gebeurtenissen in ons leven.
In onze weg zitten onze drijfveren van ons bestaan verborgen.

Biografieverkenning kan plaats vinden in
kleine groepen (intensief) 4 cursusleden,
individueel (intensief),
echtparen (intensief),
grotere groepen (verkennend).