Over ons

Christie Rodenburg Hilkhuysen is een van de inspirators van Being Alive.
Het naar buiten brengen van de levende kern in jezelf is voor Christie al van kinds af aan een vanzelfstprekende realiteit geweest. Het herkennen van deze kwaliteit als kwaliteit, heeft in de loop van haar leven gestalte gekregen. Het resultaat hiervan is dat zij aktiviteiten ontwikkeld heeft, die de kwalitleit van Being Alive tot doel hebben.

Van jongsaf aan ervoer Christie dat er in je zelf een stille ruimte is, die kan spreken. Hiermee in contact komen en hiernaar luisteren geeft het leven betekenis en zin. Het maakt energie vrij, die in verbinding kan komen met de grote Levensstroom.
Dit heeft alles te maken met de vraag: hoe is je leven op aarde echt Levend?
Wat is LEVEN!

Christie heeft vele jaren in het brede veld van de hulpverlening gewerkt, waarin het zingevingsaspect in de therapeutische begeleiding altijd de grond vormde voor bewustwording.

Op dit moment werkt Christie als docent bij een SAW opleiding, naast haar eigen praktijk.