Levensbeschouwelijk Counselen

Levensbeschouwelijk counselen brengt je in contact met jouw levensbeschouwelijke identiteit.
Wat betekent levensbeschouwelijke identiteit?
Daar waar je voor staat in jouw leven als mens. Waarom ben ik op aarde, wat is mijn taak/doel.
Waarom maak ik bepaalde gebeurtenissen mee, wat willen ze mij vertellen.
Wat betekent leven voor mij?

Door middel van gesprekken kom je hiermee in jezelf in contact. Jouw eigen spirituele, religieuze, levensbeschouwelijke, waarde gevende drijfveren laten hierin van zich horen.
Bij de gesprekken kunnen hulpmiddelen gebruikt worden zoals o.a. creativiteit, kunst, symbolen, bronverhalen, opstellingen.
Je krijgt de mogelijkheid om nieuwe betekenisvolle ervaringen op te doen.
De verschillende gelaagdheden in jouw persoonlijkheid ontsluieren zich.
Je schept ruimte om jezelf en anderen te begrijpen.
Dit brengt een proces van onthullingen op gang, waardoor er in jou veranderingen tot stand kunnen komen. Deze maken een nieuwe invulling van jouw leven mogelijk.

Dit is belangrijk op momenten in jouw leven, waarin vragen aan de orde komen, zoals :
Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik hiermee verder?
Deze vragen komen aan de orde op kruispunten in jouw leven zoals burnout, verlieservaringen, depressiviteit en relatieproblemen.

Dat wat jouw leven kleurt en bezielt, te herkennen en erkennen, is een beginpunt (bewustwording).
Dat wat jouw leven kleurt en bezielt ruimte te geven, is ‘op weg zijn ‘ om tot ‘Leven ‘ te komen (bewustwording).
Het doorklinken van dat, wat jou bezielt in jouw dagelijks leven, is Levend Zijn (bewustzijn).

Levensbeschouwelijk counselen kan in individuele sessies of in groepsverband.