Being Alive Empowerment

In de  Empowerment Groep wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt.
Je gaat op speelse wijze jouw levensthema’s, persoonlijke drijfveren en waarden
ontdekken. Dit proces vindt plaats door middel van jouw levensloopbaan te ontsluieren middels
a. Biografische verkenning,
b. Narrativiteit,
c. Zelfkonfrontatie methode volgens de methode van Hermans,
d. Symboolduiding.

Empowerment Groep, dood spoor als richtingwijzer
Empowerment is een ondersteuning voor jou als je op een dood spoor bent gekomen bijvoorbeeld bij werkloosheid, ziektewet e.d. of als je je kracht weer wilt ontmoeten om verder te gaan.
Wie je bent en wat je kunt, zit versluierd in jouw levensloop.

Empowerment Groep, ik en mijn werk
Bij een empowermentgroep kun je op zoek gaan naar onbewuste drijfveren in je zelf om je te helpen beter in je werk te functioneren.
Via gezamenlijke praktijkvoorbeelden leer je oude patronen herkennen, deze om te zetten in kwaliteiten en hulpmiddelen te gebruiken om beter met collega’s en cliënten om te gaan.
Belangrijk hierin is je eigen energie te ontmoeten en te gebruiken, zodat je meer vreugde kunt ervaren in je werk.
Wie ben ik in mijn werk ?

Deze Empowerment Groep kan samengesteld worden middels beroepsgroepen, verschillende beroepsgroepen of binnen een instelling.

Geef een reactie